Redesign Android aplikace

22. prosince 2018

Při pohledu zpět na naší současnou mobilní aplikaci jsem došli k závěru že nebude úplně snadné ji rozšiřovat a dlouhodobě udržovat. Zároveň jsme se potýkali s obtížemi na straně backendu pro aplikace. Původně jsme se rozhodli používat netconf protokol pro naše aplikace, ale toto rozhodnutí se nakonec ukázalo býti spíše překážkou než výhodou. A jelikož mobilní aplikaci čekal velký redesign, rozhodli jsme se předělat i backend.

Jelikož se nyní o výsledné podobě teprve rozhoduje, chtěli jsme vás požádat o nějakou zpětnou vazbu. Co byste rádi viděli v mobilní aplikaci? Co je pro vás nejdůležitější, co je nezbytné aby tam bylo ale i naopak co nemá smysl tam dávat. Přišli jsme s nějakými nápady a připravili jsme pro vás anketu (v angličtině), kde je můžete ohodnotit a přidat i svoje vlastní. Později zveřejníme závěry vzešlé z tohoto průzkumu a pomůže nám to vyvinout novou a mnohem lepší aplikaci.

Anketu lze vyplnit zde.